Projekto „LIFE Marsh Meadows“ tikslas – atkurti degradavusias šlapynių ir pievų agroekosistemas, parodant betarpiškas sąsajas tarp gamtiniu požiūriu vertingų ekosistemų ir socio-ekonominės naudos vietos brendruomenėms, užtikrinti ilgalaikį šių saugomų teritorijų geros būklės palaikymą.

Projekto metu Baltosios Vokės šlapžemėse bus atkurtas hidrologinis režimas, sudarytos sąlygos pievų ir šlapynių buveinių atsikūrimui, bei suformuotos varliagyvių buveinės, o taip pat sustiprintos socioekonominės naudos. Projektas vykdomas Natura 2000 teritorijose Latvijoje ir Lietuvoje, apimančiose 1390 ha plotą. Lietuvoje projektas vykdomas Baltosios Vokės šlapžemių komplekse (880 ha, LTSAL003).


TERITORIJOS PROBLEMATIKA

PAŽEISTAS HIDROLOGINIS REŽIMAS

Nepalankios sąlygos pelkių ir pievų buveinėms

UŽAUGIMAS SUMEDĖJUSIA AUGALIJA

Dalis teritorijos užaugusi medžiais, krūmais, nendrėmis

NETEIKIA SOCIALINIŲ-EKONOMINIŲ NAUDŲ

Trūksta paskatų teritorijos priežiūrai, nenaudojama rekreacijai, edukacijai

NEPALANKI BUVEINIŲ BŪKLĖ

Nėra Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių


PLANUOJAMOS VEIKLOS

Projekto metu Baltosios Vokės šlapžemėse bus atkurtas hidrologinis režimas, buveinės ir užtikrintos socioekonominės naudos. Tam bus pasitelkiamos įvairios priemonės, tarp kurių – galvijų ganymas teritorijoje ištisus metus. Karvės šiame projekte atlieka itin svarbią rolę, nes yra vienintelės pajėgios pasiekti net ir užmirkusius, sunkiai privažiuojamus teritorijos plotus bei juose atlikti gamtotvarkinius darbus – šalinti nepageidaujamą augaliją, ataugančius krūmus bei nendres. Ilgalaikis, ekstensyvus ir gerai valdomas ganymas gali būti raktas į sėkmingą ekosistemos atkūrimą ir priežiūros užtikrinimą.

Baltosios Vokės šlapžemių kompleksas taip pat bus pritaikomas gamtiniam turizmui – ruošiami maršrutai pasivaikščiojimams, organizuojami gamtos stebėjimo renginiai, skatinamas gerosios praktikos apsikeitimas. Siekiama parodyti, kad tokioms šlapynėms galima padėti ir atsikūrimo procesus pagreitinti naudojant ekosistemų atkūrimo metodus.