Projekto „Šlapynių atkūrimas Lietuvoje ir Latvijoje, taikant integruotus buveinių atkūrimo ir palaikymo metodus” (LIFE MarshMeadows, nr. LIFE20 NAT/LV/000273) tikslas – kurti ir demonstruoti ryšius tarp veikiančių natūralių ekosistemų ir ekonominių naudų vietos bendruomenėms. Vaizdo įrašų serijose ekspertai trumpai pristato teritorijos išskirtinumą, svarbą ir ten saugomas rūšis.

Apie Baltosios vokės šlapžemių kompleksą:

Apie ekstensyvų galvijų ganymą šlapynėse:

Apie lietuviškuosius drakoniukus – skiauterėtuosius tritonus:

Apie balsingąsias raudonpilves kūmutes:

Apie paslaptingąsias mėlyngurkles: