© Eglė Sukackienė

PELKĖS – GYVYBIŠKAI SVARBIOS OAZĖS, STABDANČIOS KLIMATO KAITĄ

Nors nuo seno žmonės pelkėse rinko uogas, vaistažoles, pelkės dažnai buvo laikomos bevertėmis dykynėmis – užmirkusiose žemėse negalima auginti daržovių, ganyti gyvulių, statyti namų. Negana to, žmonėms atrodė, kad ten pilna pavojų: galima užklimpti, paskęsti, sutikti gyvačių, žalčių arba būti užpultam įkyrių kraujasiurbių vabzdžių. Pelkės tapo naudingomis tik jas nusausinus ir tuos plotus panaudojus ūkininkavimui ar durpių kasybai. Tačiau šiandien mokslininkai neabejoja, kad pelkės yra gyvybiškai reikšmingos tiek gamtai, tiek žmogui ir visame pasaulyje telkiamos didžiulės pastangos jas atkurti bei saugoti.

Kuo pelkės svarbios?

Pelkės veikia kaip natūrali apsauga nuo klimato kaitos

Iš atmosferos jos sugeria ir kaupia CO2 daugiau, nei bet kuri kita ekosistema pasaulyje.

Pelkės valo vandenį ir reguliuoja jo lygį

Jos veikia kaip natūralios kempinės: esant stiprioms liūtims jos sugeria vandens perteklių, o vėliau jį palengva atiduoda ir sušvelnina sausrų padarinius.

Pelkės – bioįvairovės oazės

Biologinė įvairovė palaiko ekologinį planetos balansą ir tiesiogiai veikia visų mūsų gerovę. Pelkėse ir šlapynėse įsikuria augalai ir gyvūnai, kurie negalia gyventi kitur.

Gamtinis turizmas

Pelkės yra unikalios gamtinės teritorijos, kuriose gali padėti pažinti retas paukščių, gyvūnų, augalų rūšis ir padėti suprasti, kodėl svarbu jas saugoti.


© Kristaps Kalns

KODĖL SVARBU ATKURTI PELKES?

Europoje vyksta reikšmingas biologinės įvairovės mažėjimas net ir visiškai laukinėse vietovėse. Kasdien pasaulyje išnyksta iki 150 skirtingų rūšių, o jų vaidmuo ekosistemose lieka nepakeičiamas. Laukinės gamtos atkūrimo (angl. rewilding) idėja siekia grąžinti prarastas rūšis ir jų funkcijas į degraduojančias ekosistemas taip skatinant bei suteikiant erdvės natūraliems atsikūrimo procesams.

Laukinės gamtos atkūrimas, pasitelkiant natūralius procesus – progresyvus požiūris į aplinkosaugą. Vienas iš efektyviausių laukinės gamtos atkūrimo procesų – ekstensyvus galvijų ganymas. Didieji žolėdžiai gyvūnai vaidina pagrindinį vaidmenį atvirų, medžiais neapaugusių sausumos ekosistemų egzistavime. Stebint ir prisitaikant prie natūralių ritmų, gamtai leidžiama pasirūpinti savimi, o sudarant palankesnes sąlygas natūraliems procesams, gamta formuoja kraštovaizdį, atsikuria pažeistos ekosistemos, nualinti dirvožemiai. Taip sukuriamos biologiškai įvairios buveinės, jose prieglobstį randa daugiau įvairių gyvūnų, augalų, kuriasi gamtiškai turtinga aplinka.


© Eglė Sukackienė

KOKIOS SVARBIOS RŪŠYS YRA SAUGOMOS BALTOSIOS VOKĖS ŠLAPŽEMĖSE?

Nusausinus pelkes daugybė retų rūšių Europoje atsidūrė ant išnykimo ribos – stulgys, meldinė nendrinukė, švygžda, skiauterėtasis tritonas, raudonpilvė kūmutė ir kitos. Jas išsaugoti galime tik vienu būdu – išsaugodami ir atkurdami pelkes ir joms būdingas funkcijas.

Atkuriant Baltosios Vokės šlapynes siekiama pagerinti šių rūšių būklę.

Stulgys (Gallinago media)

Paprastoji švygžda (Porzana porzana)

Mėlyngurklė (Luscinia svecica) yra labai reta ir paslaptinga. Gyvena tik užmirkusiuose pelkynuose, ežerų pakraščiuose, pamiškėse prie upių. Mėlyngurkles itin sudėtinga aptikti, nes patinėliai gieda tik tamsiu paros metu, o į giesmelę mėgsta įpinti kitų paukščių balsų pamėdžiojimų. Mėlyngurklėms didžiausią pavojų kelia tinkamų buveinių nykimas.

Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina) dar vadinama ugnine rupūžėle ar balų gegute. Tai išskirtinė Lietuvos varliagyvių rūšis, panaši tiek į varles, tiek ir į rupūžes. Kūmutės savo ryškiomis spalvomis įspėja tuos, kurie norėtų jos paskanauti, kad yra nuodinga. Žmonėms kūmučių imti į rankas taip pat nereikėtų, nes jų išskirti nuodai patekę ant odos ar į akis gali sukelti nemalonią alerginę reakciją. 

Skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus)

Paspauskite ant paveiksliuko ir pažiūrėkite video apie skiauterėtuosius tritonus.