Baltosios Vokės šlapžemėse vyksta gamtos ir paukščių stebėjimo turai

Baltosios Vokės šlapžemės – ypatinga vieta! Tai gali paliudyti jau trečioji paukščių stebėtojų grupė šiemet, kuri vakar dalyvavo paukščių stebėjimo ture.

Ypatingai gražiai šlapynė atgyja vakare – leidžiantis saulei: iš visų pusių pasigirsta perkūno oželių „mekenimas“, raudonkojų tulikų balsai, duslūs didžiojo baublio bubsėjimai, skraido geltongalvės kielės, nendrinės startos, nardo šelmeninės kregždės. 

Vakar ture taip pat buvo stebėti upiniai kirlikai, tikučiai, plėšrioji medšarkė, sketsakalis, pilkosios žąsys. Dalyviai džiaugėsi galimybe iš arčiau apžiūrėti raibąją gegutę. Taip pat susitikimo su teritorijos „gamtotvarkininkais“ – Highland veislės galvijais, kurie ramiai skabė žolę bei šviežiai sulapojusius medelius ir krūmelius.

Pelkėse prieglobstį randa paukščių rūšys, kurios negali gyventi niekur kitur. Projekte „LIFE Marsh Meadows“ siekiame atkurti buvusią pelkę ir jos gamtines funkcijas, kad ši teritorija taptų dar tinkamesnė retiems sparnuočiams – stulgiams, mėlyngurklėms, švygždoms, bei varliagyviams – skiauterėtiesiems tritonams ir raudonpilvėms kūmutėms.

Šiais metais Baltosios Vokės šlapžemėse planuojame ir daugiau gamtinių turų – stebėkite naujienas mūsų web svetainėje ir Facebook paskyroje!