Naujosios gyventojos Baltosios Vokės šlapžemėje

Ryšiai tarp veikiančių natūralių ekosistemų ir ekonominių naudų vietos bendruomenėms gali būti kuriami teritorijų priežiūrai pasitelkiant tradicinius verslus!

Šlapių pievų ganymas ir šienavimas – vis rečiau pasitaikančios praktikos, kurios ne tik suteikia ekonomines naudas ūkininkui, tačiau taip pat leidžia išlaikyti atvirus – medžiais ir krūmais neapaugusius – kraštovaizdžius. Tokiose vietose įsikuria niekur kitur negalinčios augti ir gyventi vabzdžių, paukščių, varliagyvių, augalų rūšys.

Baltosios Vokės šlapžemėse šiais metais stebėjome mėlyngurkles (Luscinia svecica), paprastąsias švygždas (Porzana porzana), stulgius (Gallinago media), raudonpilves kūmutes (Bombina bombina) ir skiauterėtuosius tritonus (Triturus cristatus). Projekto LIFE MarshMeadows metu siekiame atkurti ir pagerinti šių rūšių buveines, į pagalbą pasitelkiant nepailstančias aplinkosaugininkes – karves.

Baltosios Vokės šlapžemė šiuos metus pasitiko su naujomis gyventojomis! Į projekto teritoriją atvyko banda karvių, kurios jau aklimatizuojasi ir ruošiasi nuo pavasario darbuotis šalindamos nepageidaujamą augaliją.

Tai ypatingos škotiškos Highland veislės karvės, kurios gali būti lauke visus metus, nes turi tankų ir storą kailį. Žiemos metu pasirūpiname, kad joms netrūktų maisto ir vandens bei nuolatos stebime, kaip vyksta aklimatizacija.

O vasarą šios gražuolės laisvai ganysis ir maitinsis gausia vietine augalija taip gerindamos ekosistemos būklę.

Būtinai jums papasakosime ir parodysime, kaip joms sekasi!