Vasario 2-oji – pasaulinė pelkių diena!

Šlapžemės yra itin vertingos ekosistemos, padedančios reguliuoti vandens svyravimus, kaupiančios didžiulius organinės anglies kiekius ir ją užrakinančios tūkstantmečiams, o taip pat sukuria tinkamas buveines bei suteikia prieglobstį ypatingoms augalų, gyvūnų rūšims.

Deja, Lietuvoje didžioji šlapžemių dalis yra pažeista žmogaus veiklos, jas nusausinant žemės ūkio poreikiams, eksploatuojant durpes ir kt. Siekiant sumažinti klimato kaitos poveikį ir geriau prie jos prisitaikyti, būtina atkurti pažeistas pelkes ir šlapynes.

„LIFE MarshMeadows“ projekto metu siekiama atkurti ir pagerinti šlapynių būklę 1460 hektaruose.

Baltosios Vokės pelkėje planuojamos veiklos:

  • Hidrologinio rėžimo atkūrimas;
  • Nuolatinio užžėlimo medžiais ir krūmais rizikos pašalinimas pradedant ilgalaikį ganymą ir šienavimą atkurtose teritorijose;
  • Buveinių atkūrimas, leisiantis veistis ir maitintis saugomoms šlapynių rūšims: stulgiams, mėlyngurklėms, raudonpilvėms kūmutėms bei skiauterėtiesiems tritonams;
  • Ekstensyvaus ganymo kaip gamtosauginės praktikos skatinimas Natura 2000 teritorijose;
  • Skirtingų ganymo būdų taikymas siekiant sukaupti žinias apie skirtingų rėžimų poveikį tikslinėms rūšims ir buveinėms, apie jų ekonominę naudą;
  • Atkurtų natūralių ekosistemų vertės ir ekonominės naudos parodymas ūkininkams;
  • Gamtinio turizmo skatinimas akcentuojant teikiamų ekosisteminių paslaugų vertę visuomenei;
  • Visuomenės švietimas apie Natura 2000 teritorijas, jų vertę ir indėlį į regionų plėtrą, teikiamą socio-ekonominę naudą.